Taking too long? Close loading screen.
garwolin

RODO – Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. ( „RODO”). Zastąpiło ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO wymusza konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim modyfikuje reguły i sposób, w jaki mogą być one zbierane, przetwarzane i przechowywane.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

W celu wypełnienia obowiązku z art. 13 RODO opracowaliśmy Politykę ochrony danych osobowych OSM Garwolin, która znajduje się w siedzibie OSM Garwolin. Państwa dane są bezpieczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować w sposób :

  1. listowny, na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  2. mailowo, na adres: inspektorochronydanych@osmgarwolin.pl
  3. Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego można się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:
    a) listownie, na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    b) mailowo, na adres: inspektorochronydanych@osmgarwolin.pl