Taking too long? Close loading screen.
garwolin

Certyfikaty

International Food System – międzynarodowy standard oceny zgodności produktów i procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności obowiązujący w całej Zachodniej Europie. Posiadanie przez producenta żywności powyższego standardu oznacza, że zapewnia on swoim klientom legalność, bezpieczeństwo oraz
najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

„Wyprodukowano bez stosowania GMO” – znak graficzny stosowany w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego. Znak może być stosowany tylko wtedy, gdy dany produkt został pozyskany ze zwierząt, w żywieniu których nie były stosowane genetycznie modyfikowane pasze, a producent jest w stanie odpowiednio to udokumentować.

„Jakość Tradycja” – to znak krajowego systemu jakości żywności, którego celem jest wyróżnianie produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Oznaczenie daje pewność, że producent wykorzystał do ich wytworzenia surowce mające identyfikowalne pochodzenie, niezawierające komponentów GMO. Dodatkowo znak „Jakość Tradycja” przyznawany jest produktom z co najmniej 50-letnią historią wytwarzania.

„Poznaj Dobrą Żywność” – znak przyznawany wysokiej jakości produktom żywnościowym, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Oznaczenie ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego produktu o wysokiej i stabilnej jakości.

„Produkt Polski” – znak wyróżniający na rynku produkty wyprodukowane w Polsce z polskich surowców.