Taking too long? Close loading screen.
garwolin

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2023r.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin   zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców,  mającym wyłonić podmiot – Wykonawcę projektu/Operacji:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej)

pt.: „Promocja Maślanki Garwolińskiej Naturalnej, Twarogu Garwolińskiego Półtłustego, Twarogu Garwolińskiego Tłustego, Serka Homogenizowanego Waniliowego oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości,                 w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Jakość Tradycja)” w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.