Taking too long? Close loading screen.
garwolin

Walne Zgromadzenie

W dniu 28 kwietnia 2022 roku w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. I tak w 2021 roku surowiec do OSM Garwolin dostarczało 919 dostawców. Mleczarnia skupiła 107,2 mln litrów mleka, którego aż 99,7% stanowiło mleko w klasie ekstra, przy czym średnia cena mleka w skupie za rok 2021 wyniosła 1,68zł i uplasowała się na poziomie powyżej średniej krajowej. W 2021 roku Spółdzielnia wydała w sumie 2,9 mln zł na inwestycje w działach produkcyjnych, natomiast zysk netto OSM Garwolin za rok 2021 wyniósł 3,4 mln zł.

Delegaci podczas Wlanego Zgromadzenia w tajnym głosowaniu dokonali również wyboru członków nowej Rady Nadzorczej oraz udzielili absolutorium dla Zarządu Spółdzielni w składzie:

  • Prezes Zarządu – Waldemar Paziewski;
  • V-ce Prezes Zarządu – Hanna Dębowska;
  • V-ce Prezes Zarządu – Robert Kuchnio.