Kontakt

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

Centrala:

Sekretariat:

Administracja:

Dział handlu:

Kierownik  tel. +48 25 628 22 61 wew. 323,
e-mail: ela.kwasnik@osmgarwolin.pl

Zamówienia tel. +48 25 682 22 61 wew. 326 i 327, fax +48 25 681 52 17,

tel. kom. 783 972 040, 783 979 101,  
e-mail: zamowienia@osmgarwolin.pl

Dział marketingu:

tel. +48 25 682 22 61 wew. 329,

Kierownik e-mail: roman.chojecki@osmgarwolin.pl,

Z-ca Kierownika e-mail: a.galkowska@osmgarwolin.pl

Koordynatorzy ds. sprzedaży i marketingu:

e-mail: k.baran@osmgarwolin.pl

e-mail: daniel.bak@osmgarwolin.pl

e-mail: michal.biernacki@osmgarwolin.pl

Dział skupu:

Kierownik tel. +48 25 682 22 61 wew. 317
e-mail: r.warda@osmgarwolin.pl

+48 25 682 22 61 wew. 318 e-mail: skup@osmgarwolin.pl

Kadry:

Tel. +48 25 628 22 61 wew. 321 e-mail: kadry@osmgarwolin.pl